Černobilske jabuke

Sarajevo, Baščaršija. Prodavačica na pijaci viče:
– Černobilske jabuke, Černobilske jabuke!
Prilazi joj čovjek i pita je:
– Da li si ti ženo, normalna? Zašto govoriš da su jabuke černobilske? Ko će ti kupiti takve jabuke?
– Aaa, kupuju, kupuju, neko za zeta, neko za ženu, neko za snahu… kupuju, kupuju.